BRAMGRAD-UPRAVNA ZGRADA STAMBENA ZGRADA TRNJU KOMPLEKS STAMBENIH ZGRADA U SISKU

Bramgrad d.o.o.
za graditeljstvo i inženjering
OIB: 86369892427

Adresa:
Vučak 28
HR-10090 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 3498 456
Fax: +385 (0)1 3499 294
E-mail: uprava@bramgrad.hr

Žiro račun: 2484008-1104366354
Raiffeisenbank Austria d.d.
Temeljni kapital: 12.343.000,00 kn